Ik kwam voor het eerst in aanraking met spiritualiteit en meditatie toen ik in 1979 student werd aan de School voor praktische Filosofie in Amsterdam. Dat bleek een non-dualistische spirituele weg te zijn, die gevoed werd vanuit India. Hoewel ik in het begin nauwelijks begreep waar het over ging, voelde het op de een of andere manier als ‘thuis komen’. Ik bleef er 18 jaar en leerde veel.

In 1997 leende een vriendin mij de drie delen van A Course in Miracles die zij in 1978 tijdens een vakantie in Californië had gekocht. Deze boeken raakten me heel diep. Ik herkende het als eveneens een non-dualistische weg. Maar vooral een super praktische.

De Cursus maakt duidelijk dat we allen één zijn als Zoon van God, maar begrijpt ook dat ik me in het leven van alle dag beslist niet zo voel. En daar ontmoet de Cursus mij en laat me zien hoe ik alles wat ik denk mee te maken, wat me lijkt te verontrusten of te irriteren kan gebruiken als een les. “De Heilige Geest gebruikt de wereld als een leermiddel om jou thuis te brengen”. (T5.III.11:1) De Cursus leert mij ook dat ik niet zonder mijn medemensen – mijn broeders – de thuisreis kan maken.

In september van dat jaar 1997 ging ik maandelijkse bijeenkomsten met andere Cursus studenten bijwonen. Al gauw begeleidde ik zelf kleine groepjes thuis. Mijn beroep was tot 2006 klassiek homeopaat en ik had een praktijk aan huis. De beide activiteiten bleken elkaar wederzijds te verrijken.

Inmiddels ben ik twee keer verhuisd en gepensioneerd. Ik woon nu in het centrum van het land op loopafstand van een NS station in een zeer ruim appartement met volop parkeergelegenheid. Ik ontvang daar nog steeds graag kleine groepen Cursus studenten. De prachtige ontmoetingen ontroeren me, de inzichten zijn voor ons allemaal, evenals de vreugde die ze brengen.

Jezus met Een cursus in wonderen is mijn voortdurende inspiratie, leraar, gids.

In het voorjaar van 2020 kwam The Way of Mastery op mijn pad.  Ook dit werd doorgegeven door Jezus zo’n 20 jaar nadat Een cursus in wonderen klaar was om verspreid te worden in de wereld.  Ik ervaar dit als praktische verdieping van het onderricht van de Cursus. The Way of Mastery brengt me van het intellect naar het voelen met het hart. Informatie erover vind je hier.