De alchemie van het trainen van de denkgeest

Een cursus in wonderen vond mij 20 jaar geleden. Ik werd er meteen diep door geraakt. Het blauwe boek werd mijn dagelijkse metgezel en is dat nog steeds. Ik heb het Werkboek vele malen ‘gedaan’, het Tekstboek en het Handboek voor Leraren verschillende malen gelezen in het Engels, het Nederlands en een keer in het Frans toen ik in Frankrijk woonde en héél veel tijd had.

Sinds de Cursus in mijn leven kwam is er geen dag geweest zonder dat ik het boek minstens een keer opende en erin las. Hij is mijn leidraad en in moeilijke tijden is hij tevens mijn troost, hoop en bemoediging.

Toch…. Ik merkte de laatste tijd een soort sleetsheid… Alsof de Cursus mij minder zei…. Ik ‘wist’ het wel. Bij elke kleine moeilijkheid, irritatie, frustratie of angst weet ik feilloos te citeren wat de Cursus daarover zegt en vroeger of later kan ik dan anders naar de situatie kijken. Ik had het gevoel dat ik een soort muur had bereikt waar ik overheen moest. Ik had een zetje nodig….

Toen Kirsten Buxton (een van de messengers of peace van David Hoffmeister) in Nederland was begin dit jaar, hoorde ik op het laatste moment dat zij ook in Stoutenburg zou spreken. Dat is niet ver van waar ik woon en impulsief ging ik er heen. Daar werd melding gemaakt van een Tabula Rasa Mystery School. Nieuwsgierig – alleen de naam al vind ik veelzeggend – ging ik die avond aan het googelen. Ik had de site gauw gevonden. Op die site vond ik een artikel getiteld The alchemy of mind training van de hand van Suzanne Sullivan (ook een van de messengers of peace) wat ik in het diepst van mijn wezen herkende. Voor mij is het een begin van dat zetje….

Ik geef hier graag in mijn eigen woorden weer wat Suzanne schrijft. Ze had blijkbaar eveneens een gevoel van een soort sleetsheid gehad. Ook Suzanne werd geïnspireerd door een artikel dat ze had gelezen, en wel een van Daan Dehn (Cursusleraar in Nieuw Zeeland). Ik citeer letterlijk wat ik van Daan Dehn vertaalde.

Hij stelt: “Ik begin in te zien dat de Cursus – zoals veel andere mystieke geschriften – op twee niveaus is geschreven. Het eerste kunnen we het horizontale of wereldse niveau noemen. Dit niveau lijkt voldoende begrijpelijk. Het spreekt ons gewone intellect aan en is relevant voor ons ‘normale’ leven op aarde. Het gebruikt termen en concepten die vertrouwd voor ons zijn en we zijn geneigd de Cursus, zijn concepten en zijn doeltreffendheid te interpreteren en evalueren binnen onze lineaire en relatieve gedachten patronen: ‘mijn ego’, ‘meer vrede’, ‘meer vreugde’, ‘vooruitgang’, ‘evolutie’ enzovoort. Dit is het niveau voor de oppervlakkige of alleen maar nieuwsgierige student. Hoewel de Cursus beoefenen op dit niveau wellicht een zaadje plant diep binnenin de denkgeest, benadert het zelfs niet een beginnetje van het werkelijke fundamentele onderricht van de Cursus.

Voor sommigen lijkt een tijd te komen – meestal na jaren intensieve toewijding aan de Cursus (of een ander spiritueel pad) – waarop er iets radicaal verandert. De Cursus lijkt niet langer te ‘werken’, tenminste niet in de betekenis zoals dat in vele getuigenissen naar voren komt. Dit is een cruciale tijd. Op dit punt aangekomen geven velen het op of gaan winkelen in de metafysische supermarkt voor een ander ‘pad’ dat wel ‘werkt’.

Toch is dit het werkelijke begin van Een cursus in wonderen. Wat gebeurt er? In het Handboek voor leraren, in de paragraaf die over vertrouwen gaat, schetst de Cursus zes stappen of fases waar een Leraar van God doorheen gaat. Als je deze stappen grondig herleest en diepgaand begrijpt dan zou je deze vraag zelf kunnen beantwoorden.” Tot zover Daan Dehn.

Suzanne schrijft dat zij een paar jaar eerder ervoer dat zij inderdaad het plafond van de ‘fase I’ ervaring van ECIW had bereikt. Het voelde alsof de ervaring zich niet verdiepte en ze bleef horen dat ze dieper moest gaan. Maar ze had haar eigen plan voor Ontwaken en pas toen ze dat plan (proberen illusie en waarheid te vermengen) volledig had opgegeven kon ze een begin maken met ‘fase II’. Deze fase vraagt het werkelijk diepgaand ongedaan maken van je zelfconcept. Je moet naar al je gehechtheden en afgoden kijken en tegen de misleide denkgeest zeggen: “ik ben bang, maar ik zal toch naar je kijken!” Zoals Daan Dehn zo helder stelt: “Fase II is het ‘vuile werk’. Het is leren de Cursus werkelijk te lezen én te horen. Het is niet plezierig of spannend, en evenmin verzachtend of troostend. Alleen het domme ego-brein zoekt plezier en opwinding of verzachting en troost en heeft dat nodig. En het herkent niet dat al die zaken alleen maar meer blokkades zijn voor het bewustzijn van de Aanwezigheid van Liefde”.

Suzanne schrijft verder: “Dit is een tijd van diepe overgave aan de onzichtbare kracht die ons naar zich toe trekt. Een tijd om heel nauwkeurig te kijken naar het feit dat we écht geloven dat we een afgescheiden lichaam zijn met een privé denkgeest en menselijke ervaringen. Dit is de leugen die in twijfel getrokken moet worden en oprecht losgelaten zodat de Geest ons boven het slagveld uit kan tillen. Zonder een standvastige, toegewijde, grote liefde voor het ongedaan maken van álles wat we denken dat we zijn en weten zullen we nooit de waarheid ervaren van wat onder al onze zelfmisleiding ligt. We zijn Geest – vrij, onschuldig en liefdevol – en alles wat dat niet is moet aan het licht gebracht worden en gezien worden als onwaar.”

In het begin van haar artikel schrijft Suzanne dat Jezus duidelijk in Een cursus in wonderen stelt dat “een ongetrainde denkgeest niets tot stand kan brengen” (WdI.in.1:3). Daarom is het essentieel dat we de denkgeest trainen. Dat wil zeggen: de oefeningen in het Werkboek werkelijk en trouw doen.

En dan ga je herkennen dat wanneer Jezus ons zegt dat we moeten kijken naar elke waarde die wij erop nahouden, dat hij dat écht meent! “Elk ding waaraan jij hier waarde hecht, is alleen maar een keten die jou aan de wereld bindt, en het zal geen ander doel dienen dan dat. Want alles moet het doel dienen dat jij eraan gegeven hebt, totdat jij er een ander doel in ziet. Het enige doel dat deze wereld bevat dat jou denkgeest waardig is, is dat jij eraan voorbijgaat, om geen moment langer nog enige hoop waar te nemen waar er geen is. Laat je niet langer misleiden. De wereld die jij ziet bevat niets wat je verlangt.” (WdI.128.2:1-5) En: “Alle dingen die jij zoekt om je waarde in je eigen ogen groter te maken, beperken jou verder, verbergen je waarde voor je en voegen nog een grendel toe aan de deur die tot waar bewustzijn van jouw Zelf leidt.” (WdI.128.3:4)

Wow! Dat is radicaal! Welke dingen geef ik meer waarde dan mijn relatie met God? En welke zelfconcepten koester ik die de deur die tot het ware bewustzijn van mijn Zelf leidt nog steviger vergrendelt? Aan welke afgoden klamp ik mij vast? Jezus zegt in de Cursus dat zelfs de leuke dromen valkuilen zijn van het ego. “De dromen die jij prettig lijkt te vinden houden jou evenzeer tegen als die waarin angst wordt gezien. Want elke droom is niets anders dan een droom van angst, welke vorm die ook lijkt aan te nemen.” (T29.IV.2:1-2).

Alles, álles in deze wereld is een droom en moet in twijfel worden getrokken. Jezus vraagt in het Tekstboek: “Maar wat als je inzag dat deze wereld een hallucinatie is? En wat als je werkelijk begreep dat jij haar hebt bedacht? Wat als je besefte dat degenen die erin lijken rond te lopen om te zondigen en te sterven, aan te vallen en te moorden en zichzelf te vernietigen, totaal onwerkelijk zijn? Zou je vertrouwen kunnen hebben in hetgeen je ziet, als je dit aanvaardde? En zou je het dan zien?” (T20.VIII.7:3-7)

Dank je wel, Suzanne Sullivan, voor deze impuls! Dit is het zetje dat mij verder inspireert. Ik hoop die Mysterie school eens te bezoeken. Intussen blijf ik, voortdurend, de mind training beoefenen. Dat wil zeggen alles wat er plaatsvindt in mijn denkgeest voorleggen aan het oordeel van de Heilige Geest.

Suzanne woont in Utah in de Living Miracles Monastry met anderen samen. Het kloosterleven heeft altijd een zekere aantrekking voor mij gehad. Zij zegt dat ‘living in communion’ voor haar betekent:  ‘living in communion of purpose’ – ‘wonen in een communiteit van doel’. Die communiteit staat open voor mij en voor ons allemaal als we bereid zijn met elkaar de alchemie van het trainen van de denkgeest te laten plaatsvinden. Gaan jullie mee?

Ernestine/15 mei 2017

 

De Tabula Rasa Mystery School is onderdeel van de Foundation for the Awakening Mind. Dit is een spirituele gemeenschap, die wordt gevormd door David Hoffmeister en anderen. Die anderen worden ook wel Messengers of Peace genoemd. Zij hebben elkaar gevonden in hun devotie voor Ontwaken, en hun bereidheid de Heilige Geest te volgen. David is bekend vanwege zijn praktische toepassing van Een cursus in wonderen waarover hij op vele plaatsen in de wereld buitengewoon heldere workshops en seminars geeft. Hij laat zich volledig en uitsluitend leiden door de Heilige Geest.

‘Tabula Rasa’ betekent ‘onbeschreven lei’. De Tabula Rasa Mystery School is een retraite van 30 dagen, waarin de deelnemers een programma volgen dat hen stap voor stap inspireert naar de herkenning van hun authentieke, onveranderlijke werkelijkheid – Eén met Liefde. Het is bestemd voor oprechte studenten van Een cursus in wonderen – of een andere non-duale weg – die de diepe wens hebben hun spirituele pad naar een hoger niveau te brengen

Het Tabula Rasa programma vond voor het eerst plaats in mei 2017.